Skoči do osrednje vsebine

AKOS predstavlja model izračuna WACC

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Sloveni obvešča zainteresirano javnost, da je pripravila model izračuna WACC za cenovno regulacijo elektronskih komunikacij. Zainteresirano javnost vabi, da na model izračuna poda pripombe, najkasneje do 8. decembra 2023 na elektronski naslov info.box@akos-rs.si s sklicem na številko 38231-8/2023.

Model izračuna WACC je pripravljen ločeno za dva dela, in sicer:

  • izračun WACC hipotetično učinkovitega operaterja v panogi telekomunikacijskih dejavnosti za starejše bakreno omrežje;
  • izračun WACC hipotetično učinkovitega operaterja v panogi telekomunikacijskih dejavnosti za infrastrukturo omrežij NGA na fiksni lokaciji.

Agencija je izračunala tehtano povprečja stroškov kapitala za cenovno regulacijo elektronskih komunikacij na podlagi Poročila BEREC o parametrih izračuna WACC BoR (23) 90, v skladu z obvestilom Evropske komisije glede računanja WACC.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava