Agencija pripravila predlog Splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi šestega odstavka 101. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog Splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja. Predlog sledi rešitvam doslej veljavnega Splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja in določa ureditev, da mora druga fizična ali pravna oseba dokazati, da je sposobna upravljati elemente oštevilčenja, če želi pridobiti elemente oštevilčenja, ki se ne uporabljajo za medosebne komunikacije storitve. Predlog priloge predvideva tudi možnost določitve potrebe po eksteritorialni uporabi elementov oštevilčenja.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 14. aprila 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-29/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava