Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila predlog Splošnega akta o prenosljivosti številk in zamenjavi izvajalca storitev dostopa do interneta

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi šestega odstavka 196. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog Splošnega akta o prenosljivosti številk in zamenjavi izvajalca storitev dostopa do interneta.

S sprejetjem ZEKom-2 je v 319. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda splošne akte, ki so po tem zakonu obvezni. Predlog sledi rešitvam doslej veljavnega Splošnega akta o prenosljivosti številk, hkrati pa predlog novega ureja še naslednje:

  • če uporabnik odpove naročniško razmerje, ohrani pravico, da številko v roku 30 dni prenese k drugemu izvajalcu,
  • višino nadomestil, ki jih mora v primeru zlorabe ali kadar se storitev ne opravi v dogovorjenem roku oziroma na dogovorjen datum za izpolnjevanje določb 194. do 196. člena ZEKom-2, izplačati izvajalec storitev,
  • postopek za zamenjavo izvajalca storitev dostopa do interneta in novo prilogo za formalni začetek postopka zamenjave izvajalca storitev dostopa do interneta.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 16. januarja 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev. Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-45/2022.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava