Agencija pripravila predlog novega Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi tretjega odstavka 197. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/2022, v nadaljevanju: ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij. Skladno z zakonom splošni akt obvezuje izvajalce storitev dostopa do interneta in izvajalce javno dostopnih medosebnih komunikacijskih storitev. S predlogom navedenega splošnega akta agencija predpisuje, katere informacije morajo objaviti izvajalci, pri čemer sledi naboru podatkov, kot jih določa 197. člen ZEKom-2. Informacije bodo morali izvajalci končnim uporabnikom podati pregledno, razumljivo in jasno, objaviti pa jih bodo morali najmanj na svojih spletnih straneh, v fizični obliki pa tudi v poslovalnicah, a le, če izvajalec poslovalnice ima.
Z ZEKom-2 je 319. členu agenciji naloženo, da v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda splošne akte, ki so po tem zakonu obvezni.


Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno28. decembra 2022 posreduje pripombe, predloge ali mnenja k predlogu novega Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij. Pripombe, predloge ali mnenja lahko pošljete v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@ako-rs.si. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-37/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava