Skoči do osrednje vsebine

Agencija pripravila osnutek Splošnega akta o varstvu ranljivih skupin

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi zainteresirano javnost, da do vključno  4. aprila 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o varstvu ranljivi skupin.

Na podlagi 14. a člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21; ZAvMS) ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev s sorazmernimi ukrepi postopno in kontinuirano izboljšujejo dostopnost do svojih storitev za invalide. Agencija bo na svoji spletni kontaktni točki zagotavljala informacije in omogočala prejemanje pritožb v zvezi z dostopnostjo storitev. Z navedenim splošnim aktom se na podlagi petega odstavka 14.a člena ZAvMS ureja način, na katerega agencija obravnava prejete pritožbe v zvezi z dostopnostjo avdiovizualnih medijskih storitev. Agencija lahko v zvezi z dostopnostjo na podlagi pritožb podaja pritožnikom pojasnila, splošno javnost ozavešča s splošnimi priporočili in informacijami, oziroma uvede postopek inšpekcijskega nadzora zoper ponudnika avdiovizualne medijske storitve.

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite v pisni obliki na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-7/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava