Agencija objavlja pripombe in odgovor na pripombe k predlogu Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja pripombe zainteresirane javnosti, ki jih je prejela v javni obravnavi predloga Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, preimenovanega v Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev. Agencija objavlja tudi odgovor na prejete pripombe.

Agencija je predlog splošnega akta objavila 7. aprila 2023 na svoji spletni strani in pozvala zainteresirano javnost, da do vključno 8. maja 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve.

Do izteka roka je agencija prejela pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK) pri Združenju za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pripombe in odgovor nanje so v priponki.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava