Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načrtu oštevilčenja

V skladu s prvim odstavkom 98. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije sprejme načrt oštevilčenja Republike Slovenije s splošnim aktom. Podlaga za spremembo Splošnega akta o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 55/23) je Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23). Državo je namreč prizadela naravna ujma, zato je vlada Republike Slovenije vzpostavila brezplačno številko 114, namenjeno delovanju klicnega centra za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov. Ker se pričakuje, da bo tudi v prihodnosti tak način obveščanja potreben zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne katastrofe in druge izredne okoliščine, agencija predlaga spremembo Splošnega akta o načrtu oštevilčenja, tako da bo omogočal dodelitev številke 114 organom državne uprave, ki bodo na tej številki zagotavljali družbeno koristne storitve posebnega pomena. Predlagana sprememba zagotavlja, da bo tudi po izteku veljavnosti interventnega zakona številka 114 še naprej pripravljena za aktivacijo, če bodo okoliščine to zahtevale, hkrati pa deležnike obvezuje, da zagotavljajo usmerjanje na številko 114, zlasti v času izrednih razmer. Poleg navedenega pa predlog Splošnega akta številke spreminja uporabo določenih blokov številk skrajšanega izbiranja iz dosedanje uporabe enotne evropske številke oziroma enotnega evropskega bloka v rezervno območje oštevilčenja.

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 14. 11. 2023 posreduje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načrtu oštevilčenja.

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov (info.box@akos-rs.si). Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 0073-18/2023.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava