Agencija objavlja predlog Splošnega akta o načinu izračuna višine plačila za uporabo elementov oštevilčenja

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je na podlagi 111. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pripravila predlog novega Splošnega akta o načinu izračuna višine plačila za uporabo elementov oštevilčenja.

Predlog temelji na določilih ZEKom-2, ki zahtevajo prilagoditev obstoječega Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja. Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 17. marca 2023 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu novega Splošnega akta o načinu izračuna višine plačila za uporabo elementov oštevilčenja na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.

Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na številko 0073-23/2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava