Skoči do osrednje vsebine

Agencija objavlja javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M prek namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista št. 49/24 z dne 14. 6. 20234 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M prek namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz.

Agencija objavlja razpisno dokumentacijo s podrobnejšimi pogoji javnega razpisa in navodili za oddajo ponudb. Ponudbe je možno oddati do 26. avgusta 2024 do 10. ure na tej povezavi: https://jr.akos-rs.si/

Agencija bo v skladu s poglavjem C razpisne dokumentacije odgovarjala na prejeta pisna vprašanja, ki jih bo v zvezi z razpisom prejela do 5. julija 2024 do 12. ure, in jih objavljala sproti, najkasneje pa do 19. julija 2024. Pisna vprašanja lahko pošljete na naslov: info.box@akos-rs.si. Na vprašanja, ki jih bo prejela po navedenem roku, agencija ne bo odgovarjala.  

Za pomoč pri pripravi ponudbe agencija objavlja tudi obrazce iz razpisne dokumentacije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava