Skip to main content

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019

Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in