Post

Minimum Date
Maximum Date
Agencija objavlja analizo trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji za leto 2019, katere namen je preučiti ponudbeno stran na trgu poštnih storitev,… Read more
Agencija objavlja štiri raziskave s področja poštnih storitev za leto 2020. Glavni namen in cilj raziskav o zadovoljstvu ter potrebah uporabnikov s… Read more
Agencija objavlja analizo trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji za leto 2018, katere namen je preučiti ponudbeno stran na trgu poštnih storitev,… Read more
Agencija objavlja primerjalno analizo cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev pri prenosu paketov v čezmejnem poštnem prometu za leto 2019. … Read more
Agencija objavlja raziskavo o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnim storitvami za splošno in poslovno javnost ter raziskavo na področju… Read more
Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in