Skip to main content

Post

Podatki
Minimum date
Maximum date
Agencija objavlja analizo trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji za leto 2019, katere namen je preučiti ponudbeno stran na trgu poštnih storitev,…
Agencija objavlja štiri raziskave s področja poštnih storitev za leto 2020. Glavni namen in cilj raziskav o zadovoljstvu ter potrebah uporabnikov s…
Agencija objavlja analizo trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji za leto 2018, katere namen je preučiti ponudbeno stran na trgu poštnih storitev,…
Agencija objavlja primerjalno analizo cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev pri prenosu paketov v čezmejnem poštnem prometu za leto 2019. …
Agencija objavlja raziskavo o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnim storitvami za splošno in poslovno javnost ter raziskavo na področju…
Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in