Radio frequency spectrum

Minimum Date
Maximum Date
Agencija objavlja Poročilo o pokritosti s storitvami mobilnih tehnologij na podlagi podatkov operaterjev iz junija 2020. Slike pokrivanj so sicer… Read more
Agencija objavlja Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019. … Read more
Agencija objavlja Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki jo je predložila Vladi RS v ponovni postopek medresorskega usklajevanja in… Read more
Agencija objavlja Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki jo je maja 2018 predložila Vladi RS in je v postopku medresorskega… Read more
Agencija je pripravila Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in pokritosti s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2018. Iz… Read more
Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in