Skip to main content

TV, RADIO and VOD

Podatki
Minimum date
Maximum date
Poročilo vsebuje pregled stanja v uradnih evidencah avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih dovoljenj ter ponudi vpogled v stanje na področju…
Agencija objavlja poročilo o trgu elektronskih medijev in svojem delu za prvo polletje 2019. Poročilo vsebuje pregled stanja v evidenci radijskih in…
Poročilo vsebuje pregled stanja v evidenci radijskih in televizijskih dovoljenj ter evidenci ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo…
Agencija objavlja poročilo o trgu elektronskih medijev in svojem delu za prvo polletje leta 2018.
Agencija objavlja poročilo o trgu elektronskih medijev in svojem delu za zadnje četrtletje leta 2017. Poročilo vsebuje pregled aktivnosti v dveh…
Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in