Skip to main content

Telecommunications

Podatki
Minimum date
Maximum date
Agencija objavlja nacionalno poročilo o odprtem internetu za leto 2022. V njem predstavlja najpomembnejše nacionalne in mednarodne aktivnosti,…
Agencija objavlja nacionalno poročilo o odprtem internetu za leto 2021. V njem predstavlja najpomembnejše nacionalne in mednarodne aktivnosti,…
Zadnje četrtletje leta 2020 se je zaključilo s ponovnim razmahom pandemije COVID-19 in sprejetjem zajezitvenih ukrepov, ki so vnovič narekovali…
Medtem ko sta bili prvo in drugo četrtletje v znamenju ustavitve javnega življenja in vsesplošnih omejitev zaradi pandemije COVID-19, je bilo tretje…
Rezultati raziskave kažejo, da so izdatki za vse elektronske komunikacije v gospodinjstvih (vključno z mobilno telefonijo) za dobro polovico vprašanih…
Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in