Priporočilo o preprečevanju izredno visokih zneskov na računih končnih uporabnikov

Torek, 02.04.2013

Objavljamo Priporočilo o preprečevanju izredno visokih zneskov na računih končnih uporabnikov. Besedilo je prilagojeno in usklajeno z upoštevanjem nekaterih pripomb, ki so jih podali operaterji in Zveza potrošnikov Slovenije.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.