Kažipot > AKOS > Svet AKOS

Svet AKOS

V tej rubriki so zbrane objave Sveta AKOS.

Člani Sveta AKOS so:

 • mag. Aleš Ivković, predsednik Sveta AKOS,
 • dr. Andrej Kos, član,
 • dr. Aleš Pavlin, član,
 • dr. Slavko Žitnik, član in
 • mag. Marko Mišmaš, član.
   

Svet AKOS je organ agencije, ki je bil ustanovljen z ZEKom-1. Njegove pristojnosti so:

 • sprejem svojega poslovnika,
 • dajanje mnenja k programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu,
 • dajanje soglasja k statutu, ki ga sprejme direktor agencije,
 • predlaganje imenovanja ali razrešitve direktorja agencije,
 • predlaganje začasne prepovedi opravljanja nalog direktorja,
 • predlaganje predčasne razrešitev članov sveta agencije.

Delovanje Sveta AKOS opredeljuje ZEKom-1 od 174. do 180. člena.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.