Novice in obvestila
26.10.2016 | Portal PLUS: Promocija zdravja na delovnem mestu
Agencija odgovarja odgovornemu uredniku Portala PLUS Dejanu Steinbuchu.   Zakaj ste se odločili za objavo tega...

26.10.2016 | Delo: Aktivnosti v. d. direktorja agencije
Agencija odgovarja uredniku Dela Luki Jakšetu.   Ali ste ustanovna članica SMC? Katere strankarske aktivnosti...

26.10.2016 | Ponoven poziv ministrstva za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij
Skladno z 9. poglavjem Načrta NGN 2020, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 78. redni seji dne 10. 3. 2016,...

26.10.2016 | Poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije za tretje četrtletje 2016
Agencija objavlja poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije za tretje četrtletje 2016. Poročilo vsebuje...

21.10.2016 | Povabilo k oddaji ponudbe za izobraževanje "Izpopolnjevalni seminar iz splošnega upravnega postopka"
Zainteresirane ponudnike vabimo, da v skladu s povabilom k oddaji ponudb oddajo svoje ponudbe za izobraževanje...

20.10.2016 | Oddaja javnega naročila "Revizija prihodkov operaterja"
Zainteresirano javnost obveščamo, da smo oddali javno naročilo "Revizija prihodkov operaterja" edinemu ponudniku KPMG...

Pomoč uporabnikom
Poiščite odgovor na vprašanje v naši bazi: [ Imam vprašanje - VPRAŠAJTE NAS ]
Pokličite nas
Forum 4G
Pozivi investitorjem
25.10.2016 | Občina Bled: Gradnja komunalne infrastrukture za območje ZN Koritno Polica
Investitor, Občina Bled, podaja namero o gradnji komunalne infrastrukture za območje ZN Koritno Polica. Hkrati...

25.10.2016 | Elektro Ljubljana: Gradnja EKK in 10kV kablovoda iz TP0613 Gabrščkova v Ljubljani
Investitor, Elektro Ljubljana d.d., podaja namero o gradnji EKK in 10kV kablovoda iz TP0613 Gabrščkova v Ljubljani.

Aktualno
Oglejte si kronološko razvrščene novice:
Od: Do:
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.