Kažipot > AKOS > Pošta

Pošta

Agencija zagotavlja pogoje za učinkovito konkurenčno okolje na trgu poštnih storitev.
US je trajno, redno in nemoteno izvajanje zakonsko določenih poštnih storitev.
Agencija velik del pozornosti namenja kakovosti poštnih storitev.
O možnosti dostopa do poštne infrastrukture izvajalca UPS ali storitev iz nabora UPS.
Agencija pri svojem delu aktivno deluje v vrsti mednarodnih organizacij.
Agencija ima pristojnost za nadzor in pristojnost za reševanje sporov.
Novice - pošta
01.08.2017 | Sprememba cen univerzalne storitve v notranjem poštnem prometu s 4. 8. 2017
Agencija je Pošti Slovenije d.o.o. z odločbo izdala soglasje za spremembo cen standardnega pisma, navadnega pisma,...

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.