Žurnal24: kakovost storitev

Petek, 03.11.2017

Agencija odgovarja novinarju portala Žurnal24 Andreju Lebanu.

 

Verjetno vam je znano, da je britanski regulator za trg komunikacij Ofcom pred nekaj tedni uvedel nova pravila, ki se jih morajo držati ponudniki storitev glede zagotavljanja kakovosti oziroma hitrosti interneta svojim naročnikom. Tako morajo ponudniki odslej vnaprej jasno povedati bodočim strankam, kakšno hitrost lahko glede na njihovo lokacijo v resnici pričakujejo, da ne bi prihajalo do množičnega preplačevanja. Če operater ne bo zagotavljal obljubljenih hitrosti, bo imela stranka razdreti pogodbo.Vemo, da je hitrost interneta v Sloveniji prav tako pri marsikateri stranki pereča tema, operaterji pa se zaščitijo z besedico "do .."Zanima me, ali snujete kakšen podoben ukrep tudi na ravni Slovenije, ki bi predpisoval vsaj največja dovoljena odstopanja?

 

Agencija je julija 2017 objavila Priporočilo v zvezi z izvajanjem določil Uredbe (EU) 2015/2120 glede zagotavljanja storitev dostopa do interneta (glej povezavo), ki med drugim govori tudi o postopku v primeru razhajanja med dejanskimi in pogodbenimi parametri dostopa. Konec leta namerava agencija začeti tudi z izvajanjem nadzorov nad spoštovanjem zahtev iz priporočila.


Pred leti je bila Slovenija vključena v raziskavo (je še?) merjenja hitrosti pod pokroviteljstvom EU, kakšne rezultate je dala omenjena raziskava in kaj se je odtlej spremenilo na bolje ali slabše na trgu?

 

Šlo je za projekt Evropske Komisije - Sam Knows. Rezultati so bili že javno objavljeni (glej povezavo). Vpliv raziskave na slovenski trg ni bil zaznan.


Kateri so glavni dejavniki, ki lahko vplivajo na hitrost interneta? Kaj so najpogostejši razlogi, da pri nekom povezava deluje slabše od tiste pri njegovem sosedu? V geografskem smislu, kateri deli Slovenije imajo najmanj težav pri zagotavljanju visokih hitrosti interneta?

 

Na hitrost "interneta" lahko vpliva več dejavnikov. Odvisna je od priključka oziroma ali gre za stacionarni (fiksni) ali mobilni (3G, 4G,...) priključek. Hitrosti so odvisne predvsem od vrste in kakovosti dostopovnega omrežja in tehnologije, ki se na njem uporablja. Prav tako je pri tehnologijah, ki v dostopovnem delu temeljijo na principu deljenja obstoječe pasovne širine med več uporabniki, hitrost lahko odvisna od števila uporabnikov na povezavi. Poleg navedenih dejavnikov na hitrost vpliva tudi hišna inštalacija, ponudnikova oprema in njena zmogljivost (modem/usmerjevalnik) ter način povezave naprav na to opremo (kabel, wifi), sama terminalna oprema uporabnika ter število domačih uporabnikov, povezanih na usmerjevalnik,  ki sočasno uporabljajo storitve preko interneta.

Katere so "peak" ure, pri katerih je internet najbolj upočasnjen zaradi množične rabe?

 

Operater je t.i. vršne ure dolžan javno objaviti, da se uporabniki njegovih storitev s tem podatkom lahko seznanijo (glej 5. točko priporočila).

Na vaš spletni strani imate Test Net, na katerem lahko vsakdo preveri svojo povezavo. Lahko pojasnite nekaj temeljnih ugotovitev na podlagi vseh dosedaj opravljenih testov? Kako boste lahko uporabili vse te zbrane podatke v korist potrošnikov?

 

Aplikacija AKOS Test Net omogoča uporabnikom izvajanje meritev hitrosti in kakovosti širokopasovne povezave in zbiranje s tem povezanih informacij. Meritev, ki je rezultat uporabe AKOS Test Net-a, je zaradi številnih dejavnikov, ki lahko nanjo vplivajo, zgolj informativne narave in ne predstavlja formalnega dokaza o dejanski hitrosti šrirokopasovnega priključka, na katerem je bila meritev opravljena. Vsi podatki, pridobljeni s pomočjo sistema za spremljanje kakovosti širokopasovnih storitev AKOS Test Net, so izključno informativne in ponazorilne narave. Zato na podlagi teh podatkov temeljnih ugotovitev ni mogoče podati. Je pa agencija že začela vzpostavljati ustrezno orodje za nadzor nad izpolnejvanjem obveznosti s strani operaterjev.

V kolikšni meri držijo trditve med ljudskimi pogovori, da ima Telekom boljše internetno omrežje kot T-2, ali Telemach in obratno?

 

Agencija ne primerja in rangira omrežij, zato se do navedenih trditev ne more opredeljevati.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.