Zatemnjevanje tujih TV programov v času večjih športnih dogodkov

Petek, 22.06.2018

Agencija je ob trenutnem poteku prenosov tekem svetovnega prvenstva v nogometu zaznala nezadovoljstvo gledalcev ob praksi zatemnjevanja (prekinjanja retransmisije) tujih TV programov v času omenjenih tekem. V ta namen želi agencija slovenske gledalce tujih televizijskih programov obvestiti o razlogih za njihovo zatemnjevanje v času prenašanja večjih športnih dogodkov.

 

Izdajatelj televizijskega programa mora pravico do prenosa določenega športnega dogodka, ki lahko vključuje prenose dogodkov, kot tudi posnetke in studijske oddaje, kupiti na trgu, kjer za nakup tekmuje z drugimi interesenti. Cena pravice je odvisna predvsem od tega za kako velik športni dogodek gre in koliko ima posledično potencialnih gledalcev. Prodajalci pravice na trgu prodajajo pod zelo različnimi pogoji, od npr. celotnega paketa tekem do posamičnih tekem. Od obsega nakupa pravice je tudi odvisno, kako bo zakupnik avtorskih pravic uveljavil svoje pravice na trgu, za katerega je pravice kupil. Pravice se praviloma prodajajo za posamezno geografsko področje (npr. država, regija), na katerem zakupnik avtorske pravice za prenos dogodka lahko uveljavlja. Če ima imetnik zakupljene pravice za prenos športnega dogodka na določenem geografskem območju (npr. na območju Republike Slovenije), to pomeni, da ima ekskluzivno pravico, da lahko samo on ta dogodek prenaša v svojem programu (ali programih), od operaterjev oziroma ponudnikov storitev TV programov pa zahteva zatemnjevanje vseh drugih (praviloma tujih) TV programov, ki prenašajo taisti dogodek v drugi državi oziroma imajo pravice za prenašanje taistega dogodka v drugi državi. Kakšna je zahteva imetnika avtorske pravice za prenos športnega dogodka do operaterja ali ponudnika storitev televizije za zatemnjevanje, je torej v celoti odvisna od imetnika pravice – ali bo zahteval zatemnitev samo določenega tujega programa, ali bo zahteval zatemnitev samo ene določene tekme in podobno. Zahteva imetnika pravice je odvisna od pravice oziroma mora biti skladna s pravico, ki jo je zakupil.

 

Ob tem želi agencija še opozoriti, da v kolikor gledalec, ki živi blizu meje z drugo državo (npr. Hrvaško, Italijo, Madžarsko), spremlja tuj televizijski program, ki prenaša določen športni dogodek prek prizemne radiodifuzije (preko strešne antene), pa za ta dogodek izdajatelj programa nima avtorskih pravic za prenašanje dogodka v Sloveniji, za njegovo zatemnitev ni odgovoren noben slovenski operater, saj se signal razširja preko meje neposredno (po zraku) iz druge države.

 

Agencija je v tem tednu izvedla posvet z operaterji in izdajatelji televizijskih programov, na katerem je potekala razprava o zadevni problematiki. Ugotovljeno je bilo, da imajo operaterji v času zatemnjevanja tujih TV programov prav tako veliko klicev na njihova podjetja v času zatemnjevanja tujih programov, zato so se pridružili mnenju agencije, da je treba pristopiti k še boljšemu obveščanju gledalcev o razlogih za zatemnjevanje, saj se te prakse zaradi narave zakupa pravic ne da preprečiti. Agencija je pozvala operaterje kot tudi izdajatelje, da po svojih zmožnostih na vse možne načine, pravočasno in s pravilnimi informacijami obveščajo gledalce in njihove uporabnike storitev o razlogih za zatemnjevanje tujih TV programov z razlago na ekranu in z možnostjo odgovora gledalcu po telefonu oziroma podajo ustrezno informacijo na spletni strani, predvsem v času zatemnitve, saj bi se na ta način vsaj omililo nezadovoljstvo njihovih gledalcev. Ob tem želi agencija še opozoriti imetnike ekskluzivnih pravic, da operaterje pravočasno obvestijo o zakupu zadevnih pravic ter jim posredujejo ustrezne informacije o tem, na katerih programih in v katerih časovnih terminih želijo izvedbo zatemnitev.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.