Zaključek presoje stroškovnega modela Pošte Slovenija

Petek, 17.07.2015

Agencija objavlja neodvisno poročilo, iz katerega izhaja, da je novi stroškovni model Pošte Slovenije skladen z Zakonom o poštnih storitvah in Splošnim aktom o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja.

Poročilo je na podlagi javnega naročila št. JN13717/2013 z dne 28. 10. 2013 in pogodbe št. 430-16/2013/23 z dne 2. 12. 2013, izdala revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.

Agencija je s presojo želela ugotoviti, ali:

  • je novi stroškovni model kot sistem skladen z zahtevami ZPSto-2,
  • je opisni del modela ustrezno podroben, in da v celoti, v vseh pogledih, sledi računskemu delu modela,
  • model zagotavlja preprečevanje subvencioniranja poštnih in drugih storitev z univerzalno storitvijo,
  • model predstavlja ustrezen vir podatkov za izračun neto stroška univerzalne storitve,
  • model omogoča stroškovno naravnan izračun lastne cene storitev iz nabora univerzalne storitve,
  • model predstavlja ustrezno podlago za razmejitev stroškov na fiksne in variabilne,
  • je v modelu izračunana pravilna vrednost fiksnih in variabilnih stroškov ter ali je opis fiksnih in variabilnih stroškov ustrezno podroben,
  • je model ustrezna podlaga za izračun ter kontrolo določanja posebnih tarif in/ali popustov,
  • je model ustrezna podlaga za izračun ter kontrolo določanja cen dostopa do omrežja.

Ugotovitev presoje je, da je Pošta Slovenije uspela pripraviti stroškovni model, ki zadostuje vsem zgoraj navedenim zahtevam.

Presoja je potekala v dveh korakih in se je zaključila dne 7. 7. 2015.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.