Zadovoljstvo uporabnikov s poštnimi storitvami (splošna in poslovna javnost) 2007

Nedelja, 01.07.2007

Agencija je v sodelovanju z agencijo Ninamedia d.o.o. izvedla raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami. Raziskava je bila izvedena s pomočjo telefonskih intervjujev z anketiranci s področja splošne javnosti (700 oseb) in poslovne javnosti (300 podjetij). Vzorec je zajel celotno področje Slovenije.

 

Namen navedene raziskave je bil ugotoviti:

  • obseg uporabe poštnih storitev,
  • zadovoljstvo s kakovostjo poštnih storitev in
  • osveščenost uporabnikov s ponudniki poštnih storitev.

Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami (splošna javnost)

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so uporabniki poštnih storitev (splošna javnost) zadovoljni s stanjem na trgu poštnih storitev v Sloveniji, predvsem z oddaljenostjo do poštnih enit in poštnih nabiralnikov, odpiralnimi časi poštnih enot, ceno poštnih storitev, hitrostjo opravljanja poštnih storitev ter ali poznajo tudi druge izvajalce poštnih storitev poleg Pošte Slovenije.

 

Raziskava je pokazala, da največ anketiranih obišče poštno enoto dva do tri krat mesečno, dobra tretjina pa jih uporablja poštne nabiralnike manj kot enkrat mesečno, pri tem se večini zdi ustrezna tako oddaljenost do poštne enote kot tudi do najbližjega poštnega nabiralnika. Najpomembnejši dejavnik kakovosti poštnih storitev in hkrati razlog za obisk izbrane poštne enote je lokacija, najbolj uporabljena storitev pa plačilni promet. Večini se zdi nujno, da je rok prenosa pisma en dan, cena za to storitev se jim zdi ustrezna. Prejemanje nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil moti skoraj polovico anketiranih, a jih pri tem zgolj dobra desetina uporablja APEK nalepko. Storitve drugega izvajalca poštnih storitev razen Pošte Slovenije uporabljajo zelo redko, največkrat v primeru potrebe po hitrem prenosu pošiljk.

Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami (poslovna javnost)

Namen raziskave je bil ugotoviti, pri poslovnih subjektih, obseg uporabe poštnih storitev, zadovoljstvo s kakovostjo poštnih storitev, seznanjenost z možnostjo uporabe poštnih storitev drugih izvajalcev poštnih storitev poleg Pošte Slovenije ter morebitne vzroke in ovire za zamenjavo obstoječega izvajalca poštnih storitev.

 

Raziskava je pokazala, da večina pravnih oseb pošiljke oddaja v prostorih pošt, najpogostejši način sprejema je preko poštnega predala. Za razliko od fizičnih oseb, se večini pravnih oseb sobotna dostava pošiljk ne zdi smiselna. Anketiranim predstavlja najpomembnejši dejavnik kakovosti poštne storitve zanesljiv prenos, izredno pomemben se jim zdi rok prenosa, saj večina meni, da bi morala pošiljka vedno prispeti naslednji delovni dan. Večina anketiranih zaupa Pošti Slovenije in je zadovoljna z njenimi storitvami, v primeru zamenjave obstoječega izvajalca poštnih storitev bi odločilno vlogo imela cena in kakovost, vendar je poleg tradicionalne vezanosti na Pošto Slovenije ovira za zamenjavo izvajalca tudi pomanjkanje informacij o alternativi. Zamenjava tradicionalnih poštnih storitev z uporabo interneta in elektronske pošte je dokaj opazna.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.