Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2020

Iztek prvega četrtletja 2020 je nedvomno zaznamoval začetek omejitev zaradi pandemije COVID-19, zaradi česar smo se »čez noč« znašli v novem delovnem in življenjskem ritmu, ki si ga pred tem nihče izmed nas ni predstavljal. Zaradi razmer, ki so narekovala delo od doma, šolo na daljavo in tudi medsebojno druženje na daljavo, se je vse dogajanje prestavilo na medmrežje, kar je posledično vplivalo na dogodke v obravnavanem četrtletju. V tem času so ponudniki mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih storitev zaradi povečanega obsega dela na domu in šolanja na daljavo zaznali izjemno povečanje uporabe komunikacijskih storitev in opravljenega prometa. S precejšnjimi napori so uporabnikom zagotovili nemoteno delovanje omrežij, omogočili delovanje tudi razširjenih storitev, ki so jih delili med vse svoje uporabnike. Na tem mestu se Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije zahvaljuje vsem operaterjem za vložen napor, da smo lahko vsi uporabniki mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih storitev nemoteno opravljali svoje delo, izobraževanje in ohranjali stike z družino in prijatelji.

Iz Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2020 je med drugim razvidno, da penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva nadaljuje trend rasti.

Trend rasti NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta se nadaljuje tudi v obravnavanem četrtletju in znaša 83,0%.

Število priključkov IP telefonije prav tako beleži rast tržnega deleža, ki znaša že 85,7%. Ostale tehnologije glede na predhodno obdobje beležijo zmanjšanje števila priključkov.

Rast tržnega deleža je prvem četrtletju 2020 ponovno zabeležil paket trojčkov, katerega tržni delež v obravnavanem četrtletju znaša 36,0%. Število paketov četverček se je v obravnavanem četrtletju zmanjšal, kot tudi tržni delež paketa dvojčkov. Tržna deleža samostojnih širokopasovnih dostopov, ter konvergenčnih storitev, ki ne vključujejo paketov storitev ostajata v tem četrtletju nespremenjena.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec prvega četrtletja 2020 znižala, prav tako se je povečal promet mobilnega širokopasovnega dostopa glede na predhodno četrtletje.

Število priključkov IP televizije se tudi v prvem četrtletju 2020 povečuje in s tem njen tržni delež. Preostale tehnologije televizijskih priključkov, razen MMDS tehnologije pa v tem obdobju beležijo zmanjšanje števila priključkov.

Trend upadanja priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju se tudi v prvem četrtletju 2020 nadaljuje, posledično raste število priključkov dostopa z bitnim tokom.

V prvem četrtletju 2020 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 200 pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 84 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 116 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava