Skoči do osrednje vsebine

Ponovna objava poročila agencije o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2022

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Republike Slovenije je pri dodatnem pregledu vhodnih podatkov za pripravo Poročila o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za I. četrtletje 2022 ugotovila manjše odstopanje. Pri operaterju Telemach je v I. četrtletju 2022 agencija tako navedla 1 prejeti spor več, navedla je 44 prejetih sporov. Pravilno pa je 43 prejetih sporov. Pri operaterju A1 Slovenija pa je bil v tem obdobju en prejeti spor naveden premalo, pravilna številka je 40 sporov in ne 39. Posledično je to vplivalo tudi na druge podatke o vsebini oziroma strukturi prejetih zadev.

Agencija zato v nadaljevanju ponovno objavlja Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za I. četrtletje 2022, v katerem je opisana napaka odpravljena.

Iz poročila je tako med drugim razvidno:
·    V tem obdobju je agencija prejela 123 predlogov za rešitev spora s področja elektronskih komunikacij in 12 predlogov za rešitev spora s področja poštnih storitev. V primerjavi z zadnjim četrtletjem preteklega leta (141 prejetih predlogov za rešitev spora s področja elektronskih komunikacij in 7 s področja poštnih storitev), se je število prejetih sporov s področja elektronskih komunikacij nekoliko zmanjšalo, za 12,8 %. S področja poštnih storitev pa se je število sporov povečalo za 71,4 %.
·    Ponovno so prevladovali spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami, v 44 %, in spori v zvezi s storitvami mobilne telefonije, v 32 %.
·    Glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami agencija prejela zoper družbi T-2 (0,0405 ‰) in A1 Slovenija (0,0407 ‰)
·    Glede na število priključkov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami agencija prejela zoper družbo T-2.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava