Četrto četrtletje 2020: Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Agencija objavlja poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za zadnje četrtletje leta 2020. Iz poročila je med drugim razvidno:

  •  v zadnjem četrtletju leta 2020 je agencija prejela 156 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s tretjim četrtletjem (prejetih 165 predlogov za rešitev spora) se je število prejetih sporov zmanjšalo za cca. 5,4% %.
  • prevladovali so spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami in spori v zvezi s storitvami mobilne telefonije, manj pa je bilo sporov, povezanih s komunikacijskimi storitvami (cca. 6%) in televizijskimi storitvami (cca. 3%). Agencija je prejela tudi 5 sporov v zvezi s poštnimi storitvami (cca. 3%), najmanj pa je bilo sporov v zvezi s storitvami fiksne telefonije (in sicer 1 spor).
  • glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami agencija prejela zoper družbo T-2 d. o. o.;
  •  glede na število priključkov po posameznem operaterju je največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami agencija prejela zoper družbo A1, Slovenije, d.d.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava