Železnice

Ne najdete odgovora? Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  

 • Ali so kakšni stroški za vložitev pritožbe na AKOS?

  Postopek pred agencijo je brezplačen.

 • Prevoznik ni odgovoril na mojo pritožbo oziroma je mojo pritožbo zavrnil. Kaj lahko naredim?

  Če prevoznik v roku enega meseca ne odgovori na vašo pritožbo, niti vas v tem roku ne obvesti kdaj lahko pričakujete odgovor, lahko vložite pritožbo na agencijo. Pritožbo lahko podate pisno na naslov AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov: info.box@akos-rs.si ali ustno na zapisnik v času uradnih ur agencije.

  Vaša vloga mora biti lastnoročno podpisana in iz nje mora biti jasno razviden vaš zahtevek do prevoznika, tj. kaj točno zahtevate. Iz vaše vloge mora biti tudi razvidno:

  • podatki o potniku (ime in priimek, naslov),
  • kratek opis dogodka, zaradi katerega vlagate pritožbo,
  • razlogi zaradi katerih niste zadovoljni z odgovorom prevoznika na vašo pritožbo.

  Pritožbi predložite morebitne dokaze s katerimi razpolagate (npr. vozovnica, obvestilo o zamudi vlaka, ipd.) ter morebitne druge dokumente za katere menite, da bi pripomogli k razjasnitvi zadeve.

 • Ali je kakšen rok v katerem mora prevoznik odgovoriti na mojo pritožbo?

  Prevoznik mora obrazložen odgovor na pritožbo potniku posredovati v roku enega meseca oziroma mora - v upravičenih primerih - v tem roku obvestiti potnika do katerega datuma znotraj obdobja, krajšega od treh mesecev od datuma pritožbe, lahko pričakuje odgovor.

 • Na kakšen način se lahko pritožim zoper ravnanje železniškega prevoznika?

  V Sloveniji storitev prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu na podlagi pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe izvaja prevoznik Slovenske železnice – Potniški promet.

  Pisna pritožba oziroma zahtevek se lahko prevozniku posreduje:

  Več informacij o pravicah potnikov je dostopnih tudi na spletni strani prevoznika.

 • Kdaj se lahko pritožim zoper ravnanje železniškega prevoznika?

  Vsakdo, ki meni, da so mu bile v Sloveniji kršene pravice iz Uredbe (ES) št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, lahko prevozniku, ki je sodeloval v prevozu, posreduje pisno pritožbo oziroma zahtevek.

  Več informacij o pravicah potnikov je dostopnih tudi na spletni strani prevoznika.

 • Ali so kakšne izjeme pri upravičenosti do nadomestila v primeru zamude vlaka?

  Ja. Potnik ni upravičen do nadomestila, če je o zamudi obveščen pred nakupom vozovnice ali če z uporabo druge storitve ali preusmeritve potovanja zamuda ostaja pod 60 minut.

 • Kakšne pravice imam v primeru zamude vlaka?

  Prevoznik ali upravljavec postaje mora v primeru zamude pri prihodu ali odhodu vlaka takoj, ko so informacije na voljo, potnike obvestiti o stanju in o predvidenem času prihoda oziroma odhoda.

  V primeru vsake zamude vlaka, ki je daljša od 60 minut, ima potnik pravico:

  • do brezplačnega obroka in osvežilne pijače, primerno glede na čakalno dobo, če je na voljo na vlaku ali na postaji ali ju je možno razumno nabaviti;
  • do hotela ali druge vrste namestitve in prevoza od železniške postaje do mesta namestitve, kadar je potrebna ena ali več nočitev ali kadar je potrebna dodatna nočitev, kjer in kadar je to fizično mogoče;
  • če vlak obtiči na progi, do prevoza od vlaka do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembne postaje pri zadevni prevozni storitvi, kjer in kadar je to fizično mogoče.

  Poleg zgoraj navedenega lahko potnik v primeru zamude od prevoznika zahteva nadomestilo za zamudo med krajem odhoda in krajem prihoda. Najmanjša nadomestila za zamude so:

  • v primeru zamude od 60 do 119 minut znaša nadomestilo za zamudo najmanj 25 % cene vozovnice,
  • v primeru zamude 120 minut ali več, pa znaša nadomestilo najmanj 50 % cene vozovnice.

  Nadomestilo cene vozovnice se izplača najpozneje v enem mesecu po vložitvi zahtevka za nadomestilo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava