Radio

Ne najdete odgovora? Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  

 • Želim opravljati radijsko dejavnost. Kaj vse moram storiti, da lahko začnem oddajati program?

  Najprej se morate obrniti na Ministrstvo za kulturo, kjer se vpišete v razvid medijev, nato pa morate radijsko dejavnost registrirati v sodnem oz. poslovnem registru. Vpis v razvid medijev in registracija v poslovnem registru sta pogoja pridobitev dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki ga izda agencija.

 • Ali potrebujem dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti?

  Da. Zakon o medijih v 132. členu  med drugim določa, da se z globo kaznuje za prekršek izdajatelj pravna oseba ali izdajatelj samostojni podjetnik posameznik, če izdaja radijski program brez dovoljenja.

 • Ali lahko prenesem dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti?

  Na vlogo imetnika dovoljenja se lahko pravica iz dovoljenja prenese na drugo pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja. Programske zahteve iz dovoljenja morajo pri tem ostati nespremenjene.

 • Ne želim biti več izdajatelj radijskega programa. Kaj moram storiti?

  V kolikor ne želite biti izdajatelj radijskega programa, morate na Ministrstvo za kulturo nasloviti zahtevek o izbrisu iz razvida medijev. Na podlagi odločbe ministrstva o izbrisu medija iz razvida medijev vam bo na podlagi Zakonu o medijih prenehalo veljati tudi dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti.

 • Ali se Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah nanaša tudi na radijske programe?

  Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah ne vključuje radijskih programov, saj se nanaša le na medijske storitve z gibljivimi slikami z ali brez zvoka. Radijskih programov Direktiva torej ne zajema - področje radijskih programov države članice EU urejajo v okviru nacionalnih zakonodaj.

 • Ali lahko spremenim dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti?

  Dovoljenje se lahko spremeni. Na vlogo imetnika dovoljenja se lahko spremenijo osnovne programske zahteve iz dovoljenja, pri čemer se ne sme bistveno spremeniti namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje programa. Dodatnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava