Ostalo

Ne najdete odgovora? Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  

 • Kaj spada pod univerzalne storitve?

  Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego (prvi odstavek 11. člena ZEKom).

  Najmanjši nabor storitev, ki sodijo v univerzalno storitev, vključuje:

  • priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji na razumno,
  • zahtevo uporabnika, tako, da se mu omogoči vzpostavljanje in sprejemanje notranjih krajevnih in mednarodnih klicev, prenos faksimilnih komunikacij in podatkovnih komunikacij s prenosno hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do interneta,
  • zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih v skladu z 12. členom ZEKom,
  • zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic, iz katerih je možno brezplačno in brez uporabe kakršnihkoli plačilnih sredstev klicati na številke za klice v sili, tako da so izpolnjene razumne potrebe končnih uporabnikov glede geografske pokritosti, števila javnih telefonskih govorilnic, dostopnosti za uporabnike-invalide in kakovosti storitev,
  • zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike-invalide, ki jih določi vlada na usklajen predlog ministra, pristojnega za socialne zadeve, in ki končnim uporabnikom-invalidom omogočajo ustrezen dostop do javnih telefonskih storitev in njihovo uporabo, vključno z dostopom do storitev v sili, imenikov in imeniških služb, kot ga imajo drugi končni uporabniki.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava