Začetek uporabe Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

Z dnem 17. 1. 2020 je začela veljati Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (Uredba (EU) 2017/2394).  

Področja uporabe Uredbe (EU) 2017/2394 se delno nanašajo tudi na področja elektronskih komunikacij in avdiovizualnih medijskih storitev, ki sodijo v pristojnost agencije. Po sprejemu ustrezne nacionalne zakonodaje (t.j. Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o sodelovanju med nacionalnimi organi, pristojnimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov) bo agencija na omenjenih področjih prevzela naloge organa čezmejnega potrošniškega varstva znotraj EU.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava