Prvo četrtletje 2017: poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij

Objavljamo četrtletno poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2017, ki smo ga razširili z novim poglavje o aktivnostih agencije in dodatnimi grafi.

Agencija je bila v prvem četrtletju 2017 na področju elektronskih komunikacij zelo aktivna, saj je v tem obdobju intenzivno delala na pripravi analiz upoštevanih trgov 3a ''Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji'', 3b ''Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg'' in 4 ''Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji'', organizirala nekaj javnih posvetov in delavnic ter povečala število objav na svoji spletni strani.

Iz Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2017 je med drugim razvidno, da sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

V opazovanem četrtletju se je nadaljevala rast NGA priključkov širokopasovnega dostopa, pri čemer je raslo predvsem število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH in VDSL tehnologije, medtem ko se število non-NGA priključkov zmanjšuje.

Slovenija je po podatkih konec drugega četrtletja 2016 iz poročila Digitalne agende za Evropo nad evropskim povprečjem kar se tiče tržnih deležev NGA priključkov širokopasovnega dostopa (FTTH, FTTB, VDSL, DOCSIS 3.0 in drugi NGA) glede na fiksne širokopasovne priključke (SI: 62%, EU: 42%).

V opazovanem četrtletju se je tržni delež priključkov paketa četverček sicer zvišal, vendar pa je še vedno največ priključkov paketa trojček, pri čemer pa se je tržni delež teh priključkov znižal.

Trend rasti števila priključkov IP telefonije se je v opazovanem četrtletju nadaljeval.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec prvega četrtletja 2017 zvišala.
V opazovanem obdobju se je zvečalo število uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa, posledično pa je višja tudi količina podatkovnega promet v 3G in naprednejših omrežjih.

Najvišji tržni delež so tudi v prvem četrtletju 2017 zabeležili priključki IP televizije. Tržni delež priključkov kabelske televizije je v opazovanem četrtletju zabeležil upad, medtem ko  je tržni delež satelitske televizije glede na minulo četrtletje višji, tržni delež MMDS tehnologije pa je ostal nespremenjen.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa še vedno prisoten trend rasti priključkov dostopa z bitnim tokom na bakrenem omrežju. Na bakrenem omrežju število priključkov preko sodostopa še naprej upada, v obravnavanem četrtletju pa je upadlo tudi število priključkov preko povsem razvezanega dostopa. V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov tako preko bitnega toka kot tudi preko razvezanega dostopa.

V prvem četrtletju 2017 je bilo na spletni strani agencije objavljenih 76 pozivov  zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, od česar je bilo 7 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 69 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

Agencija je v opazovanem obdobju odgovarjala na številna vprašanja operaterjev, med katerimi jih je bilo kar 82 na temo mobilnega gostovanja (roaminga).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava