Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2020

Začetek drugega četrtletja letošnjega leta je bil v znamenju popolne ustavitve javnega življenja in vsesplošnih omejitev zaradi pandemije COVID-19. Razmere so narekovale hitro spremembo in prilagoditev dosedanjega delovnega in zasebnega ritma na delo od doma, šolo na daljavo in nenazadnje tudi medsebojno druženje. Dogajanje se je prestavilo na medmrežje in posledično vplivalo na dogodke v obravnavanem četrtletju.

Iz Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrtletje 2020 je med drugim razvidno, da se nadaljuje trend rasti penetracije fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva.

Rast NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta se nadaljuje tudi v obravnavanem četrtletju in znaša že 83,5%.

Nadaljuje se trend rasti števila priključkov IP telefonije, ki se počasi približuje 90% tržnega deleža. Ostale tehnologije glede na predhodno obdobje beležijo zmanjšanje števila priključkov.

Rast tržnih deležev v drugem četrtletju 2020 sta zabeležila paketa trojčkov (36,1%) in četverčkov (40,7%). Število paketov dvojček se je v obravnavanem četrtletju zmanjšal in znaša 8,8%, kot tudi tržni delež konvergenčnih storitev, ki ne vključujejo paketov storitev (5,6%). Tržni delež samostojnih širokopasovnih dostopov ostaja v tem četrtletju nespremenjen.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec drugega četrtletja 2020 znižala in znaša 119,6%.

V obravnavanem četrtletju se nadaljuje rast števila priključkov IP televizije, vendar se je tudi zaradi rasti števila priključkov digitalne kabelske televizije tržni delež IP televizije znižal. Preostale tehnologije televizijskih priključkov v tem obdobju beležijo zmanjšanje števila priključkov, ampak ohranjajo svoje tržne deleže.

Trend upadanja priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa na bakrenem omrežju se tudi v drugem četrtletju 2020 nadaljuje.

V drugem četrtletju 2020 je bilo na spletni strani agencije objavljenih manj pozivov zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji kot v predhodnem četrtletju. Objavljenih je bilo 29 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 107 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture.

Prikazi podatkov za posamezna četrtletja in leta so na voljo na portalu eAnalitik.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava