Četrto četrtletje 2016: poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij

Objavljamo četrtletno poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2016, iz katerega je med ostalim razvidno, da se je tudi v opazovanem četrtletju nadaljeval trend rasti števila priključkov IP telefonije.

 

 

Dodatno pojasnilo z dne 29.3.2017

Naj omenimo, da ima družba Telekom Slovenije d.d. 34% tržni delež priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, pri čemer imajo družbe v skupini Telemach in družba T-2 d.o.o., ki ji sledijo   dokaj nižja tržna deleža, in sicer družbe v skupini Telemach 25,9% in družba T-2 d.o.o. 19,1%. Obenem družba Telekom Slovenije d.d. vsako četrtletje pridobiva na tržnem deležu predvsem pri priključkih širokopasovnega dostopa do interneta preko optike, saj ta znaša že 36,3% in se tako vse bolj približuje družbi T-2 d.d., ki ima najvišji 44,2% tržni delež teh priključkov.

Nadalje ima družba Telekom Slovenije d.d. še vedno najvišji tržni delež priključkov IP televizije, in sicer 50,7%. Slednje ni zanemarljiv podatek, če vemo, da je storitev IPTV ena izmed pomembnih gonilnih storitev razvoja elektronskih komunikacij. Vključena v cenovno ugodnih paketih vpliva na povečanje povpraševanja tako po paketih storitev kot tudi višjih prenosnih hitrostih.

Razvezan dostop na bakrenem omrežju je najbolj razširjena oblika tipa medoperaterskega širokopasovnega dostopa, pri čemer pa se v zadnjem času močjo povečuje tudi povpraševanje po medoperaterskem širokopasovnem dostopu preko bitnega toka in razvezanega dostopa na optičnem omrežju. V četrtem četrtletju 2016 sta se glede na predhodno četrtletje na medoperaterskem dostopu zvišali tako število FTTH priključkov preko razvezanega dostopa kot tudi število FTTH priključkov preko bitnega toka. Iz navedenega je razvidno, da sta obe obliki dostopa na medoperaterskem nivoju še vedno pomembni za zagotavljanje konkurenčnosti na trgu.

 


Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec četrtega četrtletja 2016 zvišala.

V četrtem četrtletju 2016 sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva (število gospodinjstev iz popisa 2015) kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

Konec opazovanega četrtletja so prevladovali priključki širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH, tržni delež do prvega četrtletja 2016 še prevladujoče ADSL tehnologije pa se je ponovno znižal. Tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko VDSL tehnologije je ostal nespremenjen,  tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko DOCSIS 3.0 se je zvišal, medtem ko se je tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko kabelskega modema brez priključkov DOCSIS 3.0 tehnologije znižal. Nespremenjen je ostal tudi tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko ostalih tehnologij kot so ethernet, fiksni brezžični dostop, dostop prek zakupljenih vodov.

Najvišji tržni delež so konec četrtega četrtletja 2016 zabeležili priključki IP televizije. Tržna deleža priključkov kabelske televizije in  MMDS tehnologije sta v opazovanem četrtletju zabeležila upad, medtem ko je tržni delež satelitske televizije glede na minulo četrtletje višji.

V opazovanem četrtletju se je zvišal tržni delež priključkov paketa četverček, medtem ko sta se tržna deleža priključkov paketa trojček in paketa dvojček znižala.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa še vedno prisoten trend rasti priključkov dostopa z bitnim tokom na bakrenem omrežju. Na bakrenem omrežju število priključkov preko sodostopa še naprej upada, v obravnavanem četrtletju pa je upadlo tudi število priključkov preko povsem razvezanega dostopa. V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov tako preko bitnega toka kot tudi preko razvezanega dostopa.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava