Raziskava o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij v oktobru 2021 in Analiza stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je s pomočjo zunanjih izvajalcev izvedla periodično raziskavo o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij v mesecu oktobru 2021 in analizo stanja povpraševanja po višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah.

Rezultati raziskave, ki jo je na svoji spletni strani objavila agencija, med drugim kažejo, da so izdatki za vse elektronske komunikacije v gospodinjstvih (vključno z mobilno telefonijo) za slabo polovico vprašanih (48%) znašali med 31 EUR in 80 EUR. 32% vprašanih je za elektronske komunikacijske storitve v mesecu oktobru 2021 plačala več kot 80 EUR, manj kot 30 EUR pa slabih 5% vprašanih. 15% vprašanih tega podatka ni vedelo. Številke so sicer podobne lanskoletnim.

Mesečni izdatki za vse elektronske  komunikacijske storitve v gospodinjstvu v mesecu oktobru 2021 so znašali v povprečju 80,71 evrov na gospodinjstvo oziroma 43,25 evrov na osebo. Najpogostejša (povprečna) vrednost mesečnega izdatka za vse elektronske komunikacijske storitve je 70 evrov (enako kot v oktobru 2020) na gospodinjstvo oziroma 37 evrov na osebo.

Sicer pa je 46% vprašanih odgovorilo, da je, zaradi previsokih stroškov, že razmišljalo o prekinitvi oz. prehodu na cenejši naročniški paket za vse oziroma za posamezne storitve, medtem ko je prehod na cenejši paket oziroma spremembo naročniškega razmerja že izvedlo 5% anketiranih.

Ključni dejavnik pri izbiri ponudnika interneta oz. paketnih storitev so kot prvo izbiro vprašani navedli kvaliteto omrežja (24%), nizko ceno paketa (19%) in hiter odziv ponudnika v primeru nedelovanja storitev (10%). 37% anketiranih sicer hitrosti prenosa podatkov svojega domačega dostopa do interneta ne pozna, a trenutna hitrost prenosa podatkov zadošča 39 % vprašanih. Slaba petina (18%) hitrosti 100 Mbit/s ni pripravljena doplačati, a bi ji bila višja hitrost dobrodošla.

Poročilo o raziskavi in analiza stanja sta sicer na voljo na spletni strani agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava