Infografika veleprodajnih produktov in storitev na trgu širokopasovnega dostopa

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja povzetek analize produktov in storitev veleprodajnega lokalnega dostopa na fiksni lokaciji (WLA, trg 3a/2014) in veleprodajnega osrednjega dostopa na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg (WCA, trg 3b/2014) za obdobje december 2021.

V opazovanem obdobju je storitve lokalnega veleprodajnega dostopa na fiksni lokaciji (WLA) izvajalo 10 operaterjev in 9 operaterjev storitve osrednega dostopa na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg (WCA). Agencija je zbiranje, obdelavo in analizo teh podatkov izvajala med aprilom in junijem 2022.

Na veleprodajnih trgih je bilo v opazovanem obdobju zakupljenih največ priključkov na reguliranem omrežju (69 % aktivnih priključkov), sledila so odprta širokopasovna omrežja (29 % aktivnih priključkov), komercialne ponudbe je bilo zgolj za odtenek (2% aktivnih priključkov). Povprečna cena in znesek storitev na veleprodajnem trgu WLA sta se glede na preteklo leto nekoliko zvišala, na trgu WCA se je povprečen znesek storitev znižal.

Več izsledkov je razvidno s priložene infografike.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava