Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija objavila Akt o gigabitni infrastrukturi

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije objavila Uredbo evropskega parlamenta in sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev gigabitnih elektronskih komunikacijskih omrežij in razveljavitvi Direktive 2014/61/EU (Akt o gigabitni infrastrukturi).

Ena izmed prednostnih strateških področij Evropske unije v prihodnjih letih je vzpostavitev visokozmogljive infrastrukture elektronskih komunikacij. Odlična in varna povezljivost za vse in povsod postaja pogoj za zagotavljanje trajnostnih gospodarskih in družbenih koristi, ki temeljijo na sodobnih spletnih storitvah in hitrih internetnih povezavah.

Akt o gigabitni infrastrukturi (Gigabit Infrastructure Act – GIA) zato uvaja vrsto ukrepov za poenostavitev in pospešitev uvajanja zelo zmogljivih omrežij (Very High Capacity Network - VHCN), kot so optična omrežja in omrežja 5G.

GIA poenostavlja in racionalizira postopke za izdajo dovoljenj, ki so predpogoj za uvajanje omrežij, ter hkrati zagotavlja, da javne uprave spoštujejo roke za izdajo dovoljenj. Uvaja tudi ukrepe za digitalizacijo informacij o obstoječi fizični infrastrukturi, načrtovanih civilnih delih in postopkih za izdajo dovoljenj.

GIA prinaša tudi ukrepe za lažje usklajevanje gradbenih del za postavitev fizične infrastrukture operaterjev (vodi, stolpi, drogovi) z deli na drugi javni infrastrukturi, kot so vodovodna ali električna distribucijska omrežja. Ti ukrepi bodo operaterjem olajšali ponovno uporabo javne infrastrukture, prostorov in delov stavb za namestitev elementov digitalnega omrežja, s čimer se bodo zmanjšali stroški postavitve omrežja. Poleg tega določa, da morajo biti nove stavbe ali stavbe, ki so predmet večje prenove, opremljene s fizično infrastrukturo in optičnim ožičenjem v stavbi, kar bi končnim uporabnikom omogočilo priključitev na gigabitne hitrosti.

Pomemben cilj uredbe je tudi zmanjšati okoljski odtis elektronskih komunikacijskih omrežij. Spodbujanje uvajanja okoljsko učinkovitejših tehnologij, kot so optična vlakna in 5G, ponovna uporaba obstoječe fizične infrastrukture in boljše usklajevanje gradbenih del bodo v kombinaciji z učinkovitejšo uporabo virov prispevali k zmanjšanju splošnega okoljskega vpliva postavitve omrežij.

Uredba bo nadomestila Direktivo 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti  (Broadband Cost Reduction Directive - BCRD).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava