BEREC vabi k sodelovanju na 9. Forumu deležnikov

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) vabi vse interesente k sodelovanju in spremljanju prenosa 9. Foruma deležnikov, ki bo potekal 1. aprila 2021. Osrednja tema bo trajnost na trgu elektronskih komunikacij. V zvezi z njo bo tekla razprava o vplivu varovanja pravic končnih uporabnikov na trg in razvoj tehnologije, o ciljih trajnostnega razvoja na področju elektronskih komunikacij, o bistvenih vidikih regulacije 5G ekosistema ter o poti k skupni digitalni viziji državljanov in članic EU.

Na dogodku bo deležnikom omogočeno tudi sodelovanje in diskusija glede priprave programa dela tega regulatornega organa za prihodnje leto, kot tudi glede njegovega dolgoročnega prihodnjega dela. BEREC namreč vsako leto skladno z Uredbo BEREC (EU) 2018/1971 do konca januarja pripravi in posreduje EU institucijam okvir programa dela za prihodnje leto in vse do potrditve končne verzije decembra tesno sodeluje tudi z zunanjimi deležniki.

Vse informacije o prenosu, programu in govorcih bodo na voljo na spletnih straneh BEREC ter na strani 9. Foruma deležnikov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava