BEREC na prvem poročanju po plenarnih zasedanjih letos odpira javno posvetovanje za pomembne dokumente

Organ evropskih regulatorjev telekomunikacij (BEREC) bo 10. marca v Bruslju organiziral prvo javno poročanje po plenarnih zasedanjih letos. Vse interesente vabi k udeležbi na dogodku, za katerega je potrebna predhodna prijava do 5. marcana povezavi.

Na dogodku bo BEREC odprl javno posvetovanje za tri dokumente:

  • Osnutek petletne strategije BEREC;
  • Osnutek smernic BEREC o visokozmogljivih omrežjih;
  • Osnutek posodobljenih smernic o notranjih (intra-EU) komunikacijah.

Predstavniki BEREC bodo odgovarjali na vprašanja deležnikov v povezavi z osnutkom strategije in osnutkom smernic o visokozmogljivih omrežjih.

Podane bodo tudi informacije o vseh potrjenih dokumentih s tokratnih plenarnih zasedanj, med drugim tudi o že dokončanih smernicah, ki jih BEREC pripravlja skladno z zakonskimi določili Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah (EECC):

  • Smernice za skupne/enotne pristope pri identifikaciji lokacije omrežne priključne točke glede na različne topologije omrežij;
  • Smernice podrobnih parametrov kakovosti storitve internetnega dostopa in javno dostopne medosebne komunikacije;
  • Smernice o skupnih kriterijih ocenjevanja sposobnosti podjetij, ki ne zagotavljajo elektronskih komunikacijskih omrežij ali elektronskih komunikacijskih storitev, za upravljanje s številskimi viri;
  • Smernice, ki bodo v pomoč nacionalnim regulativnim in/ali drugim pristojnim organom pri doslednem izvajanju geografskih pregledov razvoja omrežij elektronskih komunikacij, prva faza.

Deležniki bodo ponovno vabljeni tudi na Forum deležnikov, ki bo 1. aprila v Bruslju.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava