BEREC Evropski komisiji priporočil uporabo »ex ante« regulatornega okvirja za digitalne platforme z znatnim obsegom delovanja

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) je v svojem odzivu v javnem posvetovanju Evropske komisije o zakonskem svežnju o digitalnih storitvah in o novem orodju za zagotavljanje konkurenčnosti trga priporočil uvedbo »ex ante« regulatornega okvirja za ta namen.

BEREC je v odzivu prepoznal prednosti, ki jih digitalne platforme prinašajo v smislu inovativnosti in dodatnih možnosti izbire za končne uporabnike ter inovativnih poslovnih modelov in poslovnih priložnosti, tudi za manjša podjetja in start-upe pri dostopu in širitvi na trgih po Evropi. Nadalje meni, da so digitalne platforme poenostavile dostop do blaga, storitev in informacij, tako za uporabnike kot tudi za podjetja. Digitalne platforme so prav tako prispevale k dvigu učinkovitosti transakcij, iskanj in stroškov distribucije. Po drugi strani pa je BEREC prepoznal, da obstajajo pomisleki nad znatno močjo, ki jo nekatere večje digitalne platforme uživajo, ter nad njihovo kontrolo delovanja trga, kar bi posledično lahko okrnilo konkurenčnost omenjenih trgov. Zato BEREC priporoča pripravo in sprejem namenskega »ex ante« regulatornega okvirja za digitalne platforme.

Ob tem BEREC poudarja, da namen tovrstne regulacije ni regulacija vseh platform oz. celotnega interneta, pač pa zgolj omejitev specifičnih ravnanj platform z večjim obsegom delovanja in znatno tržno močjo, z namenom spodbujanja konkurence, inovacij, zagotovitve pravic končnih uporabnikov ter odprtega in konkurenčnega digitalnega okolja za dobrobit državljanov in poslovnih subjektov v državah Evropske unije.

BEREC je nadalje mnenja, da bi bile njegove in izkušnje njegovih članov (nacionalnih regulatorjev za elektronske komunikacije) pri oblikovanju učinkovite, sorazmerne in predvidljive sheme za intervencijo, zelo vredne, prav tako je skupina dobro delujoč referenčni model in ustrezno umeščena, da lahko učinkovito prevzame aktivno vlogo pri definiciji in implementaciji tega namenskega regulatornega okvirja. Pri tem je BEREC še naprej pripravljen sodelovati s Komisijo na tem področju.

Glede novega orodja Evropske komisije za zagotavljanje konkurenčnosti trga, ki bi Komisiji omogočilo dodatne pristojnosti, BEREC v odzivu poudarja medsebojni vpliv omenjenega na obstoječ »ex ante« regulatorni okvir elektronskih komunikacij, ki se uspešno uporablja že več kot 20 let, kot tudi na predlagan »ex ante« okvir za digitalne platforme.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava