Analiza produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila analizo produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa, v kateri je zbrala podatke operaterjev, ki so decembra 2020 izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji. Podatke o maloprodajnih storitvah po priključkih je posredovalo 50 operaterjev.

Iz analize je med drugim razvidno, da je bila v opazovanem obdobju četverček (INT+TV+TEL+MOB) še naprej največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov, sledi ji trojček (INT+TV+TEL). V opazovanem obdobju so se v 55,73 % naselij pojavljali trije ali štirje različni aktivni ponudniki na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.

Več ugotovitev iz analize je na voljo na naslednji povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava