Poziv operaterjem za prijavo prihodkov

Sreda, 12.03.2014

Vse operaterje pozivamo, da najkasneje do 31. 3. 2014 posredujejo podatke o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma iz izvajanja javnih komunikacijskih storitev doseženih v letu 2013.


Omenjeni prihodki so osnova za izračun oziroma odmero letnega plačila operaterjem na podlagi obvestila. Prihodek naj bo izražen v evrih, zaokrožen na dve decimalki in naj ne vsebuje davka na dodano vrednost.


Zaradi poenostavitve postopka smo se odločili, da nam lahko prihodke prijavite v okviru  posebnega vprašalnika za prijavo prihodka, ki je dostopen preko  portala https://partner.akos-rs.si. Dostop je omogočen vsem, ki že imate svoj uporabniški račun za dostop do tega portala (obrazec za letni prihodek se nahaja v rubriki e-Dokumenti).


Če uporabniškega računa še nimate si ga lahko ustvarite na naslovu https://partner.akos-rs.si. Kliknite na povezavo »Registracija novega uporabnika« in sledite postopku. V kolikor boste želeli dokument tudi oddati elektronsko, boste za to potrebovali prijavljeno digitalno potrdilo. Izpolnite in pošljite vlogo na strani https://partner.akos-rs.si/e-dokumenti/. Kliknite na povezavo »Vloga za dodelitev dostopa«.
Tisti operaterji, ki bi raje poslali natisnjen, izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec po pošti, lahko to še vedno storite. V tem primeru si po zgoraj opisanem postopku, če uporabniškega računa še nimate, ustvarite le-tega, saj boste le tako lahko prišli do obrazca in tega tudi natisnili.


Vprašalnike je potrebno izpolniti in oddati najkasneje do 31. 3. 2014.


OPOZORILO : Prijavo prihodkov so dolžni oddati vsi operaterji, ki so bili dne 31. 12. 2013 v uradni evidenci operaterjev, ki jo vodi agencija. Če do navedenega datuma podatka o prihodku ne bomo prejeli, bomo uporabili podatek o celotnem prihodku operaterja iz preteklega leta, ki je naveden v evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
 
Pri pošiljanju podatkov se sklicujte na našo opravilno št. 38212-2/2014.
 
V primeru tehničnih vprašanj se obrnite na  uros.golob@akos-rs.si.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.