Sprememba cen univerzalne storitve v notranjem poštnem prometu s 4. 8. 2017

Torek, 01.08.2017

Agencija je Pošti Slovenije d.o.o. z odločbo izdala soglasje za spremembo cen standardnega pisma, navadnega pisma, dopisnice, priporočenega pisma in vrednostnega pisma z vrednostnim poslovanjem v notranjem poštnem prometu. Do sprememb cen omenjenih storitev znotraj nabora univerzalne storitve je prišlo zaradi nepokrivanja lastnih cen, kar izhaja iz stroškovnega modela Pošte Slovenije d.o.o. Posledično je agencija po preučitvi vloge in izračunov, ki izhajajo iz ločenih računovodskih evidenc, ki jih mora Pošta Slovenije d.o.o. voditi v skladu s 36. členom Zakona o poštnih storitvah, ugotovila, da so predlagane spremembe cen stroškovno utemeljene.

 

Pošta Slovenije d.o.o. mora cene univerzalne poštne storitve v notranjem prometu iz prve točke izreka predmetne odločbe pred uveljavitvijo objaviti na svojih spletnih straneh ter v poslovnih prostorih, namenjenih za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev najmanj sedem dni pred njihovo uveljavitvijo. Kot je razvidno iz spletnih strani Pošte Slovenije d.o.o., bodo nove cene univerzalne storitve začele veljati s 4. 8. 2017.

 

 

Spodnja tabela prikazuje primerjavo cen predmetnih produktov pred in po odobritvi spremembe. Cene, ki so navedene v tabeli, so brez DDV, saj je univerzalna poštna storitev oproščena plačila DDV.

 

Univerzalna poštna storitev v notranjem prometu

Obstoječa cena v EUR

Nova cena v EUR

Standardno pismo

0,37

0,40

Navadno pismo do 50 g

0,45

0,48

Navadno pismo nad 50 g do 100 g

0,52

0,58

Navadno pismo nad 100 g do 250 g

0,65

0,78

Navadno pismo nad 250 g do 500 g

1,15

1,20

Navadno pismo nad 500 g do 2.000 g

1,85

1,97

Dopisnica

0,45

0,48

Priporočeno pismo do 20 g

0,97

1,15

Priporočeno pismo nad 20 g do 100 g

1,12

1,29

Priporočeno pismo nad 100 g do 250 g

1,40

1,42

Priporočeno pismo nad 250 g do 500 g

2,08

1,84

Priporočeno pismo nad 500 g do 1000 g

3,42

3,02

Priporočeno pismo nad 1000 g do 2000 g

4,17

3,73

Vrednostno pismo do 20 g

0,97

1,15

Vrednostno pismo nad 20 g do 100 g

1,12

1,29

Vrednostno pismo nad 100 g do 250 g

1,40

1,42

Vrednostno pismo nad 250 g do 500 g

2,08

1,84

Vrednostno pismo nad 500 g do 1000 g

3,42

3,02

Vrednostno pismo nad 1000 g do 2000 g

4,17

3,73

Vrednostno poslovanje za vrednostno pismo brez storitve

do 2,09 EUR

0,48

0,70

nad 2,09 EUR do 20,86 EUR

0,48

0,70

nad 20,86 EUR do 208,65 EUR za vsakih dodatnih 20,86 EUR ali del tega zneska

0,24

0,35

nad 208,65 EUR za vsakih dodatnih 208,65 EUR ali del tega zneska

0,48

0,70

  

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.