Sprememba cen univerzalne storitve v notranjem poštnem prometu s 1. 8. 2015

Petek, 17.07.2015

Agencija je Pošti Slovenije d.o.o. z odločbo izdala soglasje za spremembo cen standardnega in navadnega pisma ter dopisnice in tiskovine v notranjem poštnem prometu s 1. 8. 2015. Do sprememb cen omenjenih storitev znotraj nabora univerzalne storitve je prišlo zaradi nepokrivanja lastnih cen, kar izhaja iz stroškovnega modela Pošte Slovenije d.o.o. Posledično je agencija po preučitvi vloge in izračunov, ki izhajajo iz ločenih računovodskih evidenc, ki jih mora Pošta Slovenije d.o.o. voditi v skladu s 36. členom Zakona o poštnih storitvah, ugotovila, da so predlagane spremembe cen stroškovno utemeljene.

Spodnja tabela prikazuje primerjavo cen predmetnih produktov pred in po odobritvi spremembe s 1. 8. 2015. Cene, ki so navedene v tabeli, so brez DDV, saj je univerzalna poštna storitev oproščena plačila DDV.
 

Vrsta univerzalne storitve v notranjem prometu Obstoječa cena
v EUR
Nova cena
 v EUR
Indeks
Standardno pismo 0,34 0,36 105,88
Navadno pismo do 50 g 0,40 0,42 105,00
Navadno pismo nad 50 g do 100 g 0,46 0,47 102,17
Dopisnica 0,40 0,42 105,00
Tiskovina do 100 g 0,25 0,30 120,00
Tiskovina nad 100 g do 250 g 0,53 0,65 122,64
Tiskovina nad 250 g do 500 g 0,98 1,20 122,45
Tiskovina nad 500 g do 1000 g 1,81 2,26 124,86
Tiskovina nad 1000 g do 2000 g 3,02 4,36 144,37

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.