Širokopasovni dostop kot del univerzalne storitve

Torek, 17.04.2018

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve  je na podlagi analize stanja ter v okviru svojih pristojnosti sprejela odločitev, da med storitve, ki sodijo v univerzalno storitev, uvrsti tudi širokopasovni dostop do interneta. Vključitev širokopasovnega dostopa v univerzalno storitev je pomembna za odpravo digitalne izključenosti podjetij in prebivalcev na področjih s slabše razvito komunikacijsko infrastrukturo, saj bo tako zagotovljena možnost uporabe naprednih e-storitev vsem končnim uporabnikom v Sloveniji. Univerzalna storitev predstavlja najmanjši nabor telekomunikacijskih storitev, dostopnih vsem končnim uporabnikom v Sloveniji, pri čemer mora biti cena storitev dostopna in enaka na celotnem ozemlju Slovenije.

 

Prenosna hitrost bo 4 Mbit/s k uporabniku in 512 kbit/s od uporabnika, kar omogoča uporabo modernih storitev:

  • e-storitve javne uprave in druge e-storitev (tako za prebivalstvo, kot za podjetja);
  • delo na domu;
  • izobraževanje na daljavo;
  • elektronska pošta;
  • e-bančništvo;
  • nakupovanje preko interneta;
  • iskanje informacij (npr. novice, iskanje zaposlitve, ipd);
  • videokonference;
  • osnovna vključenost v socialne medije (npr. LinkedIn, Facebook,..).

Z navedeno spremembo je zagotovljena tudi univerzalna dostopnost prihodnjih naprednih storitev, kot so npr. e-volitve, nove storitve e-zdravje in podobno.


Agencija se zaveda, da so operaterji sredi velikega investicijskega cikla, zato je storitev zasnovana tehnološko nevtralno, kar omogoča izvajalcu izbiro ekonomsko optimalne rešitve in prilagajanje konkretni situaciji pri posameznem upravičencu. Agencija je zaradi znižanja stroškov operaterjev tudi sprejela njihov predlog iz javne razprave in znižala prenosno hitrost z 10 Mbit/s na 4 Mbit/s ter nekoliko omilila zahteve za kvaliteto. Kljub temu pa bo storitev bistveno bolj kakovostna od obstoječe in bo omogočala nemoteno uporabo naprednih e-storitev na območju celotne države.


Za implementacijo sprememb je agencija dopolnila tri splošne akte: Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta, Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve in Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov izvajanja univerzalne storitve. Posodobitev splošnih aktov predstavlja zaokrožen sveženj, s katerim je končnemu uporabniku poleg prenosne hitrosti zagotovljena tudi enaka kvaliteta storitev, kot je dostopna na trgu pod komercialnimi pogoji, izvajalcu univerzalne storitve pa omogoča enostavnejše zaprosilo za nadomestilo neto stroškov. Spremembe bodo začele veljati 60 dni po objavi splošnih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Dopolnjeni splošni akti so dostopni na povezavi.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.