Siol.Net: dogajanje na trgu radijskih postaj

Petek, 18.08.2017

Agencija odgovarja novinarju portala Siol.Net Tomažu Modicu

 

Pošiljamo vam vprašanja v zvezi z dogajanjem na trgu radijskih postaj. Zanima me: Ali AKOS kakorkoli izvaja nadzor v primeru spremembe lastništva v podjetjih, ki razpolagajo z radijskimi frekvencami? Ima možnost, da odvzame dovoljenje? Če da, v katerem primeru?

 

V skladu z Zakonom o medijih je za vodenje podatkov o lastništvu medijev, ki uporabljajo frekvence za razširjanje programov, pristojno ministrstvo za kulturo, ki te podatke vodi v razvidu medijev na podlagi 12. lena ZMed. Pristojnost nadzora nad to in z njo povezanimi določbami ima Inšpektorat za medije pri MK.

Ali je AKOS kakorkoli pristojen za nadzor nad koncentracijo na trgu oziroma ugotavljanje povezanosti med lastniki radijskih postaj?


Omejitve lastništva in koncentracije medijev so določene v 9. oddelku Zakona o medijih. Postopke soglasij vodi Ministrstvo za kulturo, nadzor nad določbami je v pristojnosti Inšpektorata za medije pri MK. Agencija v postopkih soglasij sodeluje zgolj z zagotavljanjem podatkov o pokritosti prebivalstva z radijskimi in televizijskimi programi, v kolikor za te podatke zaprosi ministrstvo.

Ali lahko podjetja, ki razpolagajo s frekvencami in so v finančnih težavah (insolventnost, blokade računov), izgubijo frekvence? Če da, v katerem primeru?


Ne, zakonodaja ne predvideva tovrstnih neposrednih ukrepov.

Lahko posredujete podatke o 10 najbolje poslušanih radijskih postajah?


Raziskav o poslušanosti radijskih programov agencija ne izvaja.

 


Dodatno vprašanje z dne 21.8.2017
 

Zanima me, ali ima AKOS v bližnji prihodnosti namen objaviti kakšen razpis za podelitev novih radijskih frekvenc oziroma za podaljšanje obstoječih? Če da, kdaj predvidoma bo do tega prišlo, zakaj in koliko frekvenc bo na voljo?


Agencija pripravlja javni razpis za dodelitev predvidoma 9 novih frekvenc za analogno radiodifuzno razširjanje radijskih programov, za katerega pa mora skladno z novelo ZEKom 1-C, ki je začela veljati 20. avgusta 2017, pridobiti predhodno mnenje Sveta za radiodifuzijo in soglasje Ministrstva za kulturo RS. Obstoječe frekvence pa se njihovim imetnikom podaljšujejo glede na datum, ko posamezni odločbi o dodelitvi radijske frekvence izteče rok veljavnosti.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.