Radio1: ponovno o statusu programa posebnega pomena

Četrtek, 18.04.2019

Agencija odgovarja uredniku radijske mreže Radio1 Andreju Vodušku.

 

Dne 21. 03. 2019 smo prejeli vaš odgovor na naše vprašanje z dne 13. 03. 2019, za kar se vam najepše zahvaljujemo. V odgovoru navajate, da imata radijska programa Radio Odmev in Alpski val oba status lokalnega radijskega programa posebnega pomena. Regionalna radijska mreža Primorski val pa ima status regionalne mreže lokalnih radijskih programov posebnega pomena.

Na podlagi 45. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,st. 35/2001 in naslednji; v nadaljevanju ZMed) vam zastavljamo naslednje vprašanje: Kako sta lahko Radio Odmev (izdajatelja Radio Cerkno d.o.o.) in Alpski val (izdajatelja Radio Kobarid d.o.o.) povezana v mrežo, če Zakon o medijih v 83. členu dovoljuje povezavo v mrežo samo tistim radijskim programom, ki nimajo statusa programov posebnega pomena.


Zakon o medijih v 2. odstavku 79. člena določa: "Regionalni program lahko ustvarja, praviloma pripravlja in oddaja en izdajatelj, ali pa se z namenom razširjanja takšnega programa organizacijsko in programsko povežejo izdajatelji lokalnih radijskih ali televizijskih programov."  Izdajatelja radijskih programov Radio Odmev in Alpski val nista povezana v mrežo na podlagi 83. člena ZMed, temveč sta programsko povezana izdajatelja regionalnega programa Regionalna radijska mreža PRIMORSKI VAL na podlagi 79. člena ZMed.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.