Program posveta o splošnih aktih po ZEKom-1

Sreda, 05.06.2013

Operaterje elektronskih komunikacij in ostalo zainteresirano javnost vabimo na posvet v zvezi s splošnimi akti in priporočili, ki jih pripravlja agencija na podlagi ZEKom-1. Posvet bo v ponedeljek, 10. 6. 2013, ob 10. uri v prostorih agencije (sejna soba v 1. nadstropju, Stegne 7, Ljubljana).

 

Prosimo, da udeležbo sporočite najkasneje do petka, 7. 6. 2013, do 13. ure na e-naslov: marko.simoncic@apek.si, pri tem se sklicujte na številko zadeve: 0073/47-2013

Posvet bo potekal po naslednjih točkah:

  1. Pregled in poročilo realizacije na dan 7.6.2013.
  2. Obravnava splošnih aktov, ki so v pripravi za javno obravnavo: Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev; Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve; ter  Splošni akt o osnovni stopnji razčlenitve računa izvajalca univerzalne storitve.
  3. Obravnava splošnih aktov, o katerih so operaterji izrazili željo po poglobljeni diskusiji: Splošni akt o varnosti omrežij in storitev ter delovanju v izjemnih stanjih; Splošni akt o hrambi podatkov o elektronskih komunikacijskih storitvah; Splošni akt o razvrstitvi programov digitalne radijske in televizijske distribucije; Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe; ter Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov.
  4. Po potrebi Priporočilo o nadomestilih, ki jih operaterji povrnejo svojim končnim uporabnikom ob nedelovanju ali slabši kakovosti delovanja javnih komunikacijskih storitev
  5. V primeru, da imate željo po obravnavi še katerega od splošnih aktov, ki v prejšnjih točkah niso navedeni, to sporočite na zgoraj navedeni naslov s sklicem na opravilno številko zadeve do roka za potrditev udeležbe.
  6. Opozorilo: na posvetu NE BOMO obravnavali naslednjih splošnih aktov: Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni dostop do interneta; Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve; Splošni akt o tehničnih vprašanjih dostopovne in razdelilne točke, ki omogoča skupno uporabo; ter Splošni akt o nevtralnosti interneta. Navedenim splošnim aktom bo agencija namreč namenila dodatne posvete v jesenskem času.

Zaradi števila obravnavanih tem vas naprošamo za konstruktiven pristop, saj bo posvet časovno omejen na maksimalno 6 ur, medtem ko je število obravnavanih splošnih aktov veliko.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.