Predlogi sprememb splošnih aktov o določitvi prenosne hitrosti za funkcionalen dostop do interneta, o kakovosti univerzalne storitve in o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve in nematerialnih koristi

Petek, 22.12.2017

Agencija objavlja analizo vpliva sprememb ter predloge sprememb treh splošnih aktov, in sicer o določitvi prenosne hitrosti za funkcionalen dostop do interneta, o kakovosti univerzalne storitve in o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve.

 

Agencija je po opravljeni analizi in v skladu s 124.členom ZEKom-1 v predlogu splošnega akta o določitvi prenosne hitrosti določila novo prenosno hitrost za funkcionalen dostop do interneta, ki omogoča širokopasovni dostop. Nova predlagana prenosna hitrost za  funkcionalen dostop do interneta  je 10 Mbit/s. To je agencija določila na podlagi podatkov, po katerih širokopasovni dostop v Sloveniji že uporablja vsaj polovica gospodinjstev, pri čemer pa vsaj 80 odstotkov teh gospodinjstev že uporablja predlagano prenosno hitrost. Predlog agencije pomeni, da bi širokopasovni dostop postal del univerzalne storitve, kar bi omogočilo vsem končnim uporabnikom možnost do priključitve na širokopasovne storitve.

 

V Sloveniji je opazen trend ponujanja konvergenčnih storitev in rast naročniških priključkov v paketih storitev (trojčki, četverčki). S predlagano spremembo prenosne hitrosti na 10 Mbit/s se bo vsem končnim uporabnikom enakovredno omogočil dostop do paketnih storitev na celotnem območju države.

 

S tem se povečuje korist za končne uporabnike ter spodbuja razvoj informacijske družbe v Sloveniji, ki gre v smer pokritosti celotnega ozemlja z NGN omrežjem. Agencija želi s predlogom spodbuditi razvoj e-storitev ter prispevati k izboljšanju položja Slovenije na tem področju na evropski ravni (DESI indeks).

 

Za izvajalca univerzalne storitve je določena družba Telekom Slovenije d.d., ki ima s trenutno odločbo obveznost zagotavljanja univerzalne storitve do konca leta 2019. Pri pripravi analize vpliva spremembe prenosne hitrosti je agencija upoštevala predvidene stroške izvajanja takšne obveznosti in ugotovila, da za izvajalca univerzalne storitve predlagana prenosna hitriost ne bo predstavlja nesorazmernega bremena.


Agencija hkrati predlaga tudi spremembo splošnega akta o kvaliteti univerzalne storitve in splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve. S predlaganimi spremembami je prilagodila obveznosti in možnosti uveljavljanja nadomestila neto stroškov zagotavljanja univerzalne storitve glede na predlagano prenosno hitrost 10 Mbit/s.

 

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 23. 2. 2018 posreduje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve:

 

  • k analizi vpliva spremembe splošnih aktov o določitvi prenosne hitrosti za funkcionalen dostop do interneta, o kakovosti univerzalne storitve in o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve in nematerialnih koristi;
  • k predlogu Splošnega akta o določitvi prenosne hitrosti za funkcionalen dostop do interneta;
  • k predlogu Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve;
  • k predlogu Splošnega akta o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve in nematerialnih korist.


Pri posredovanju pripomb je nujno sklicevanje na opravilno številko 38243-5/2017.

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.