Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o prenosljivosti številk

Četrtek, 01.02.2018

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 5. 3. 2018 posreduje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o prenosljivosti številk.

 

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov (info.box@akos-rs.si). Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 0073 -1/2018.

V skladu z določbo iz osmega odstavka 131. člena  Zakona o elektronskih komunikacijah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014-ZIN-B, 54/2014 Odl.US: 81/2015 in 40/2017) agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način izvedbe prenosljivosti številk ter tudi tehnične in druge zahteve.

V Sloveniji se za izvedbo prenosljivost številk uporablja centralna baza podatkov (CBP). Upravljavec CBP in operaterji  so v obdobju od uvedbe prenosljivosti v letu 2006 v skrbi za čim boljše delovanje sistema že večkrat predlagali ustrezne spremembe in dopolnitve Splošnega akta o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 62/13; v nadaljevanju: splošni akt).

Tokratni predlogi sprememb se nanašajo na:

  • spremembo šeste točke prvega odstavka  2. člena splošnega akta, ki podrobneje opredeljuje operaterja zavezanca za  omogočanje prenosljivosti številk;
  • spremembo drugega odstavka 9. člena splošnega akta, ki  določa, da zahteva za prenos predplačniške številke,  kot je predstavljena v prilogi 1 splošnega akta ni več obvezna;
  • črtata se določbi iz tretjih odstavkov 10. in 11. člena splošnega akta v zvezi z obveznostjo posredovanja kopij zahtev za  prenos številke v času 30 minut po telefaksu ali elektronski pošti;
  • ustrezno temu se črta tudi tretja alineja 14. člena splošnega akta v zvezi z razlogi za zavrnitev zahteve za prenos številke;
  • spremembo priloge 2 vzorčnega obrazca zahteve za prenos številke za uporabnika naročnika.

 

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.