Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov

Četrtek, 04.10.2018

Agencija je zaradi zaznanih potreb na trgu in izzivov, s katerimi se izdajatelji in agencija soočajo pri izpolnjevanju zakonsko določenih glasbenih kvot, pripravila predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov. Predlog sprememb splošnega akta je nastal po javni razpravi, v kateri je agencija pripravila dve javni posvetovanji v letu 2017 in 2018, kjer je pridobila pripombe in predloge zainteresirane javnosti ter stališča Ministrstva za kulturo do le teh in do rešitev, ki so zajete v tem predlogu akta.

 

Agencija se je po preučitvi vseh zbranih mnenj, na podlagi veljavne zakonodaje in v okviru svojih pooblastil ter pristojnosti, odločila, da na podlagi predloga tega akta v deleže slovenske glasbe ne vštevajo t. i. glasbeni programski elementi oz. glasbena podoba radia (krajši zvočni vložki, ki služijo promociji in prepoznavnosti programa), saj želi agencija slediti namenu zakonodajalca v zvezi z deleži slovenske glasbe. V primeru, da bi v delež slovenske glasbe vštevali tudi želeni glasbeni programski elementi, bi bilo po mnenju agencije potrebno spremeniti zakonski okvir, še pred tem pa bi bilo potrebno izvesti analizo potencialnih učinkov na slovenski medijski in glasbeni trg.

 

Zainteresirano javnost vabimo, da do ponedeljka, 5. 11. 2018, posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu zadevnega splošnega akta.

 

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite do navedenega datuma na naslov AKOS, Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri tem se obvezno sklicujte na številko 0073-4/2018.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.