Poziv k posredovanju poročila o ključnih kazalcih uspešnosti (KPI) za enotno evropsko številko za klice v sili »112« za obdobje 1. julij 2012 - 31. junij 2013

Torek, 10.09.2013

Operaterje javnih telefonskih omrežij oziroma javno dostopnih telefonskih storitev pozivamo k posredovanju podatkov o implementaciji enotne evropske telefonske številke za klice v sili 112 za obdobje od 1. julija 2012 do 31. junija 2013.

Podatke v obliki izpolnjenega vprašalnika morajo agenciji posredovati  vsi operaterji javnih telefonskih omrežij oziroma javno dostopnih telefonskih storitev (neodvisno od tehnologije zagotavljanja javnih telefonskih omrežij oziroma izvajanja javno dostopnih telefonskih storitev). Vprašalnik izpolnjujejo vsi operaterji, ki izvajajo javno dostopne telefonske storitve. V primeru, da operater storitev tudi preprodaja, v vprašalniku vnese in združi s svojimi tudi podatke, ki se nanašajo na operaterja, ki dejansko storitev prodaja.  Pravilnost in strinjanje z navedenimi podatki s podpisom in žigom mora potrditi tudi odgovorna oseba operaterja, ki prodaja storitev. Slednje velja tudi za operaterja preko čigar javnega telefonskega omrežja ponuja javno dostopne telefonske storitve drug operater, ki v osnovi izvaja storitve. V primeru, da operater izvaja javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji in govorne storitve v javnem mobilnem omrežju, mora posredovati ločeno poročilo za obe vrsti elektronskih komunikacijskih storitev.

Rok za posredovanje odgovorov na vprašalnik je 14.10.2013.

Operaterji izpolnjen vprašalnik v elektronski obliki pošljejo na e-naslov info.box@apek.si. Istočasno morajo operaterji izpolnjen vprašalnik tudi natisniti in ga s strani odgovorne osebe podpisanega ter ožigosanega posredovati po pošti na naslov agencije.

Za vse dodatne informacije v zvezi s pozivom smo vam na voljo na telefonski številki: 01/583 63 16 ali na elektronskem naslovu: urban.kunc@apek.si.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.